Čo vieme o školákoch z Národnej správy HBSC 2018/2019 povieme na tlačovej besede, ktorá sa uskutoční už zajtra, 13.6.2019 v zasadačke Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej 2

Rezervy v psychohygiene a pohybovej gramotnosti

Konzumácia ovocia a zeleniny rastie, konzumácia sladených  a energetických nápojov klesá

Neuspokojivý a stagnujúci stav ústneho zdravia školákov

Nedostatočná funkčná zdatnosť a vysoký výskyt obezity

Nové technológie a online priestor – nástroj na uspokojovanie základných potrieb

Kríza postoja k škole, nie k vzdelávaniu

Stále málo pravidiel a spoločne zdieľaných aktivít s rodičmi.

Klesá výskyt násilného správania a nízky je i výskyt vnímanej diskriminácie

Vysoký výskyt fajčenia tabaku a konzumovania alkoholických nápojov napriek klesajúcemu trendu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s