Najnovšia národná správa HBSC štúdie je na svete!!! Vo veľkom tlačíme a všetky čerstvé výsledky budeme prezentovať už čoskoro, 13. júna na Ministerstve zdravotníctva SR.

Najnovšia národná správa HBSC štúdie je na svete!!! Vo veľkom tlačíme a všetky čerstvé výsledky budeme prezentovať už čoskoro, 13. júna na Ministerstve zdravotníctva SR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s