Národný výskumný tím

Výskumná štúdia HBSC 2021/2022 je na Slovensku realizovaná v spolupráci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovskej Univerzity v Prešove,Univerzity Komenského v Bratislave a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Národná koordinátorka štúdie:

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD., Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice; hbsc.genzer@upjs.sk

Riešiteľský kolektív:

Doc. Zuzana Dankulincová, PhD1
Mgr. Daniela Husárová, PhD1
Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD1
Ing. Lucia Bosáková, PhD1
Mgr. Jana Holubčíková, PhD1
Mgr. Laura Bittó Urbanová1
Mgr. Viktoryia Karchynskaya1
Mgr. Simona Horaničová1
Mgr. Miriama Lacková Rebičová1
Mgr. Jaroslava Macková1
Mgr. Zuzana Boberová, PhD2
Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD3
Mgr. Eliška Štefanová, PhD3
Doc. Martina Bašková, PhD4
MUDr. Michaela Kostičová, PhD5, MPH
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD5
PhDr. Eva Dobiášová, PhD5
Mgr. Peter Bakalár, PhD6
Doc. Mgr. Róbert Ochaba, PhD, MPH7
MUDr. Jana Kollárová7


[1] Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
[2] Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
[3] Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
[4]  Ústav pôrodnej asistencie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
[5]  Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
[6]  Katedra športovej edukológie a humanistiky, Fakulta športu Prešovskej Univerzity v Prešove
[7] Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky 

Advertisement