Školáci a ich svet – Príklady dobrej praxe

Deti chodia do školy pešo – V Bystrici rozbehli projekt po vzore skandinavskych krajin